Introduktionsutbildning i Malmö

Introduktionsutbildning med E4 Trafikskola i Malmö

Är det dags för dig också att ta körkort? Välkommen till oss på E4 Trafikskola i Malmö – trafikskolan som leder dig genom hela processen, från introduktionsutbildningen, till teori och praktik.

Introduktionsutbildningen är ett obligatoriskt moment för dig som vill övningsköra privat. Enligt lag ska din handledare (den som du övningskör med) vara godkänd vilket man blir genom Introduktionsutbildningen. Även du som är elev måste ha genomgått utbildningen för att handledaren ska få sin ansökan prövad.

Introduktionsutbildningens innehåll:

  • information om handledarens ansvar
  • bedömningskriterier för förarprov
  • betydelsen av körsättet för minskat utsläpp av koldioxid (Eco-driving)
  • betydelsen av körerfarenheten för trafiksäkerhet

Krav som måste uppfyllas för att genomgå Introduktionsutbildningen:

  • Personen som ska övningsköra måste vara 15 år och 9 månader för att genomgå utbildningen.
  • Handledaren ska vara minst 24 år
  • Handledaren ska ha haft körkort i minst 5 år (av de senaste 10 åren)

Utbildningen är giltig i 5 år.

Har du frågor eller funderingar kring Introduktionsutbildningen, kontakta oss gärna!

Välkommen till oss på E4 Trafikskola i Malmö.